Truyện dịch

3233 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Tà Phượng Nghịch Thiên - Sưu tầm

Băng Y Khả Khả Huyền Huyễn

Chương 174

1,003 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Lâm Cô Nương Thành Tù Ký - Sưu tầm

Kim Bính Đô Thị

Chương 62

230 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Sưu tầm

Trắc Nhĩ Thính Phong Huyền Huyễn

Chương 202

356 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tinh Phong Truyền Thuyết - Tàng Thư Viện

Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp

Chương 255

921 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đại Thời Đại 1958 - Tàng Thư Viện

Thanh sơn thiết sam Lịch Sử

Chương 130

2,394 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - Sưu tầm

anhvodoi94 Đô Thị

Chương 248

520 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Tam Quốc Cơ Mật

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 9

1,333 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Chí Tôn Long Thần Hệ Thống - Sưu tầm

Cửu Hỏa Huyền Huyễn

Chương 75

504 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đô Thị Lương Nhân Hành

Vũ Nham Đô Thị

Chương 52

1,667 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không - Tàng Thư Viện

Ngã Cật Tây Hồng Thị Khoa Huyễn

Chương 1481

7,215 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Nghịch Thế Vũ Thần - Sưu tầm

Huyết Tu La Tiên Hiệp

Chương 56

948 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Hãi (Kinh Tủng Lạc Viên) - Sưu Tầm

Tam Thiên Lưỡng Giác Du Hí

Chương 80

436 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đan Phù Chí Tôn

Bảo Hào Huyền Huyễn

Chương 49

708 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Đích Nữ Vô Song - Sưu tầm

Bạch Sắc Hồ Điệp Huyền Huyễn

Chương 257

2,501 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư - Sưu tầm

Dạ Phong Yêu Huyền Huyễn

Chương 33

633 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Mộng Giới - Sưu tầm

Diệp Lưu Nhiên (Ran) Huyền Huyễn

Chương 33

303 lượt đọc
1 năm trước

Đại Mộng Chủ

Vong Ngữ Tiên Hiệp Huyền Huyễn

Chương 103

6,312 lượt đọc
1 năm trước

Mãng Hoang Kỷ

Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp

Chương 1830

30,388 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không

Ngã Cật Tây Hồng Thị Khoa Huyễn

Chương 1481

36,078 lượt đọc
1 năm trước

Cửu Thiên

Hắc Sơn Lão Quỷ Tiên Hiệp

Chương 7

1,539 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT