Truyện dịch

3234 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Du Hí

Chương 74

2,899 lượt đọc
1 năm trước

Khấu Vấn Tiên Đạo

Vũ Đả Thanh Thạch Tiên Hiệp Xuyên Không Huyền Huyễn Dị Giới Cổ Tiên Hiệp

Chương 1427

148,522 lượt đọc
1 năm trước

Đại Kiếp Chủ

Hắc Sơn Lão Quỷ Tiên Hiệp

Chương 2035

112,934 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Ngạo Thế Đan Thần

Tịch Tiểu Tặc Huyền Huyễn

Chương 3807

198,750 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết Khoa Huyễn

Chương 41

635 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Binh Pháp Tôn Tử

Tôn Tử Quân Sự

Chương 18

1,011 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Bình Tĩnh Đừng Nóng (Ổn Trụ Biệt Lãng)

Khiêu Vũ Đô Thị

Chương 8

327 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Nhận Thầu Đại Minh (Thừa Bao Đại Minh)

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 3

307 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Chồng Tôi Là Quỷ (Ngã Đích Lão Công Thị Quỷ Vật)

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu Linh Dị

Chương 142

391 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Ta Làm Hòa Thượng Ở Tokyo (Ngã Tại Đông Kinh Đương Hòa Thượng)

Thế Mạt Cáp Giả Đô Thị

Chương 53

466 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đại Sư Huynh Bình Thường Méo Có Gì Hot (Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh)

Hắc Dạ Di Thiên Tiên Hiệp

Chương 47

510 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tu La Vũ Thần

Thiện Lương Mật Phong Huyền Huyễn

Chương 429

2,985 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Cảnh Lộ Quan Đồ

Thần Đăng Đô Thị

Chương 1392

2,199 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Siêu Cấp Tội Phạm (Siêu Cấp Chiến Sĩ Hệ Thống)

Oai Đảo Khoa Huyễn

Chương 456

3,628 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tam Quốc Cơ Mật

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 9

543 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đô Thị Tàng Kiều

Tam Dương Trư Trư Đô Thị

Chương 2058

8,371 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Sưu tầm

Vệ Sơ Lãng Lịch Sử

Chương 2413

4,882 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Chấp Chưởng Thần Quyền

Phục Túy Đô Thị

Chương 1207

4,604 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - Sưu tầm

Vân Cập Tiên Hiệp

Chương 1206

2,070 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Bất Hủ Kiếm Thần

Tuyết Mãn Cung Đao Tiên Hiệp

Chương 2070

15,184 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT