Tác giả Vong Ngữ

25 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tiên Giả

Tiên Hiệp

Chương 247

170 lượt đọc

13 giờ trước

Tiên Giả

Tiên Hiệp

Chương 99

38 lượt đọc

2 tháng trước

Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp

Chương 2081

5,363 lượt đọc

2 tháng trước

Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp

Chương 2022

22,837 lượt đọc

2 tháng trước

Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp • Huyền Huyễn

Chương 103

7,057 lượt đọc

3 tháng trước

Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1726

10,874 lượt đọc

1 năm trước

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1395

1,620 lượt đọc

1 năm trước

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1111

1,659 lượt đọc

1 năm trước

Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung

Tiên Hiệp

Chương 80

914 lượt đọc

1 năm trước

Luyện Kiếm

Tiên Hiệp

Chương 3

468 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Tiên Hiệp

Chương 2466

18,846 lượt đọc

1 năm trước

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1394

12,579 lượt đọc

1 năm trước

Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (PNTT 2)

Tiên Hiệp

Chương 1395

35,899 lượt đọc

2 năm trước

Ma Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1554

14,002 lượt đọc

2 năm trước

Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung

Tiên Hiệp

Chương 79

2,663 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1598

7,508 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Ma Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1405

7,949 lượt đọc

2 năm trước

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1110

6,568 lượt đọc

2 năm trước

Phàm Nhân Tu Tiên

Tiên Hiệp

Chương 2448

26,729 lượt đọc

2 năm trước

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1601

37,742 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT