Tác giả Viễn Đồng

9 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thâm Hải Dư Tẫn (Tro Tàn Biển Sâu)

Khoa Huyễn

Chương 469

219 lượt đọc

1 giờ trước

[Reconvert] Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục

Huyền Huyễn

Chương 1525

892 lượt đọc

2 ngày trước

Thâm Hải Dư Tẫn

Khoa Huyễn

Chương 293

78 lượt đọc

5 tháng trước

Lê Minh Chi Kiếm

Kỳ Huyễn

Chương 1643

32,009 lượt đọc

5 tháng trước

Bình Minh Chi Kiếm

Khoa Huyễn

Chương 1597

994 lượt đọc

5 tháng trước

Hi Linh Đế Quốc

Khoa Huyễn

Chương 335

7,650 lượt đọc

2 năm trước

Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục

Khoa Huyễn

Chương 1777

34,004 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] The Sword Of Dawn

Khoa Huyễn

Chương 8

697 lượt đọc

2 năm trước

Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục [Reconvert]

Kỳ Huyễn

Chương 100

4,641 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT