Tác giả Trư Tam Bất

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cơ Nhân Đại Thời Đại

Huyền Huyễn

Chương 1338

3,605 lượt đọc

1 ngày trước

Tạo Hóa Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 3430

1,351 lượt đọc

1 năm trước

Gen Đại Thời Đại

Huyền Huyễn

Chương 391

421 lượt đọc

1 năm trước

Tạo Hóa Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 3438

780,402 lượt đọc

1 năm trước

Chưởng Ngự Tinh Thần

Huyền Huyễn

Chương 588

5,503 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT