Tác giả Trư Tam Bất

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cơ Nhân Đại Thời Đại

Huyền Huyễn

Chương 1262

3,184 lượt đọc

2 giờ trước

Tạo Hóa Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 3430

1,308 lượt đọc

1 năm trước

Gen Đại Thời Đại

Huyền Huyễn

Chương 391

385 lượt đọc

1 năm trước

Tạo Hóa Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 3438

770,857 lượt đọc

1 năm trước

Chưởng Ngự Tinh Thần

Huyền Huyễn

Chương 588

5,330 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT