Tác giả Tịnh Vô Ngân

11 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Căn Cứ Số 7

Khoa Huyễn

Chương 652

285 lượt đọc

7 giờ trước

Căn Cứ Số 7 (7 Hào Cơ Địa)

Khoa Huyễn

Chương 466

234 lượt đọc

2 ngày trước

Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 1900

28,473 lượt đọc

5 tháng trước

Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 2973

4,867 lượt đọc

7 tháng trước

Tuyệt Thế Vũ Thần

Huyền Huyễn

Chương 2496

1,082,505 lượt đọc

1 năm trước

Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 2049

3,101 lượt đọc

1 năm trước

Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 2050

207,951 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 550

9,316 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 3

798 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tuyệt Thế Vũ Thần

Huyền Huyễn

Chương 760

13,864 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Nghịch Thiên Kỹ

Huyền Huyễn

Chương 99

4,749 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT