Tác giả Tịnh Vô Ngân

11 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Căn Cứ Số 7

Khoa Huyễn

Chương 619

262 lượt đọc

13 giờ trước

Căn Cứ Số 7 (7 Hào Cơ Địa)

Khoa Huyễn

Chương 451

215 lượt đọc

1 ngày trước

Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 1900

27,907 lượt đọc

5 tháng trước

Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 2973

4,844 lượt đọc

7 tháng trước

Tuyệt Thế Vũ Thần

Huyền Huyễn

Chương 2496

1,082,317 lượt đọc

1 năm trước

Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 2049

3,086 lượt đọc

1 năm trước

Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 2050

207,900 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 550

9,289 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 3

790 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tuyệt Thế Vũ Thần

Huyền Huyễn

Chương 760

13,820 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Nghịch Thiên Kỹ

Huyền Huyễn

Chương 99

4,737 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT