Tác giả Tiểu Ngốc Chiêu

13 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Đả Công Tiên Tri

Khoa Huyễn

Chương 523

122 lượt đọc

21 giờ trước

Tu Chân Giới Thất Luyến Khang Phục Chỉ Nam

Tiên Hiệp

Chương 73

28 lượt đọc

2 tháng trước

Ta một ngày có 48 giờ (Ngã đích nhất thiên hữu 48 tiểu thì) [Re-convert]

Khoa Huyễn

Chương 504

4,005 lượt đọc

2 tháng trước

Tiên Đan Cho Ngươi Độc Dược Về Ta

Tiên Hiệp

Chương 843

1,259 lượt đọc

1 năm trước

Tiên Đan Cấp Nhĩ Độc Dược Quy Ngã

Tiên Hiệp

Chương 844

1,929 lượt đọc

1 năm trước

Tiên Đan Cho Ngươi Độc Dược Về Ta (Tiên Đan Cấp Nhĩ Độc Dược Quy Ngã)

Tiên Hiệp

Chương 840

4,679 lượt đọc

1 năm trước

Ta Một Ngày Có 48 Giờ

Võng Du

Chương 1450

945 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Đích Nhất Thiên Hữu 48 Tiểu Thời

Khoa Huyễn

Chương 367

5,902 lượt đọc

2 năm trước

Thiên Tài Ma Pháp Sư Dữ Thiên Nhiên Ngốc Dũng Giả

Kỳ Huyễn

Chương 767

14,818 lượt đọc

2 năm trước

Đại Tiêu Cục

Du Hí

Chương 691

14,660 lượt đọc

2 năm trước

Tinh Tế Bạch Thố Đường

Khoa Huyễn

Chương 89

2,606 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Đại Tiêu Cục

Du Hí

Chương 31

1,323 lượt đọc

2 năm trước

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Đô Thị • Xuyên Nhanh • Võng Du

Chương 1

969 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT