Tác giả Tiêu Đỉnh

19 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thiên Ảnh

Tiên Hiệp

Chương 735

10,589 lượt đọc

2 tháng trước

Thiên Ảnh

Tiên Hiệp

Chương 720

4,971 lượt đọc

1 năm trước

Lục Tích Chi Đại Hoang Tế

Tiên Hiệp

Chương 75

665 lượt đọc

1 năm trước

Tru Tiên 2

Tiên Hiệp

Chương 209

2,779 lượt đọc

2 năm trước

Tru Tiên Tiền Truyện: Man Hoang Hành

Tiên Hiệp

Chương 17

1,268 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Lục Tiên

Tiên Hiệp

Chương 866

8,567 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tru Tiên Tiền Truyện

Tiên Hiệp

Chương 2

543 lượt đọc

2 năm trước

Tru tiên 2 Luân hồi

Tiên Hiệp

Chương 136

4,710 lượt đọc

2 năm trước

Lục Tiên

Tiên Hiệp

Chương 833

8,681 lượt đọc

2 năm trước

Lục Tích Chi Đại Hoang Tế

Tiên Hiệp

Chương 10

787 lượt đọc

2 năm trước

Lục Tiên

Tiên Hiệp

Chương 869

13,938 lượt đọc

2 năm trước

Thiên Ảnh

Tiên Hiệp

Chương 126

3,333 lượt đọc

2 năm trước

Tru Tiên 2

Tiên Hiệp

Chương 124

5,165 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tru Tiên

Tiên Hiệp

Chương 258

4,063 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Luân Hồi

Tiên Hiệp

Chương 128

2,184 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tru Tiên 2

Tiên Hiệp

Chương 132

4,618 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thiên Ảnh

Tiên Hiệp

Chương 126

4,011 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Man Hoang Hành

Tiên Hiệp

Chương 77

1,885 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tru Tiên: Luân Hồi

Tiên Hiệp

Chương 116

4,141 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT