Tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm

13 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm

Tiên Hiệp

Chương 351

171 lượt đọc

14 giờ trước

Huyền Môn Phong Thần

Tiên Hiệp

Chương 381

5,544 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Huyền Môn Phong Thần

Tiên Hiệp

Chương 77

1,304 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Kiếm Chủng

Tiên Hiệp

Chương 85

1,449 lượt đọc

2 năm trước

Hoàng Đình

Tiên Hiệp

Chương 387

2,642 lượt đọc

2 năm trước

Hoàng Đình

Tiên Hiệp

Chương 388

4,901 lượt đọc

2 năm trước

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Tiên Hiệp

Chương 113

1,545 lượt đọc

2 năm trước

Kiếm Chủng

Tiên Hiệp

Chương 85

1,699 lượt đọc

2 năm trước

Chúng Diệu Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 234

2,843 lượt đọc

2 năm trước

Bạch Cốt Đạo Cung

Tiên Hiệp

Chương 478

3,785 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Tiên Hiệp

Chương 111

2,174 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Bạch Cốt Đạo Cung

Tiên Hiệp

Chương 10

447 lượt đọc

2 năm trước

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Tiên Hiệp

Chương 261

10,095 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT