Tác giả Thần Đông

14 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thế Giới Hoàn Mỹ

Tiên Hiệp • Huyền Huyễn

Chương 1935

402 lượt đọc

3 ngày trước

Thâm Không Bỉ Ngạn

Đô Thị

Chương 1369

1,608 lượt đọc

2 tháng trước

Thâm Không Bỉ Ngạn

Đô Thị

Chương 982

2,324 lượt đọc

2 tháng trước

[Dịch] Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn

Chương 2015

20,908 lượt đọc

2 tháng trước

Thâm Không Bỉ Ngạn

Đô Thị • Dị Năng

Chương 35

367 lượt đọc

1 năm trước

Thánh Khư

Huyền Huyễn

Chương 1670

1,923 lượt đọc

1 năm trước

Thánh Khư

Huyền Huyễn

Chương 1679

130,928 lượt đọc

1 năm trước

Hoàn Mỹ Thế Giới

Huyền Huyễn

Chương 2014

11,368 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Già Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1822

25,442 lượt đọc

2 năm trước

Già Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1623

8,086 lượt đọc

2 năm trước

Trường Sinh Giới

Huyền Huyễn

Chương 688

19,265 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thánh Khư

Huyền Huyễn

Chương 20

1,571 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Che Trời (Già Thiên)

Tiên Hiệp

Chương 279

4,284 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thần Mộ II

Huyền Huyễn

Chương 507

4,087 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT