Tác giả Tân Phong

31 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Nhất Cá Nhân Khảm Phiên Mạt Thế

Huyền Huyễn

Chương 91

10 lượt đọc

1 tháng trước

Ta Một Người Ném Lăn Tận Thế

Huyền Huyễn

Chương 567

462 lượt đọc

2 tháng trước

Hoành Thôi Đương Thế

Huyền Huyễn

Chương 128

24 lượt đọc

2 tháng trước

Nhất Bất Tiểu Tâm Tựu Vô Địch Lạp

Tiên Hiệp

Chương 610

136 lượt đọc

2 tháng trước

Một Mình Ta Chém Hết Tận Thế (Ngã Nhất Cá Nhân Khảm Phiên Mạt Thế)

Huyền Huyễn

Chương 91

22 lượt đọc

2 tháng trước

Ngã Dụng Thân Thể Phong Ma Thần

Khoa Huyễn

Chương 47

217 lượt đọc

2 tháng trước

Ta Dùng Thân Thể Phong Ma Thần

Khoa Huyễn

Chương 47

194 lượt đọc

10 tháng trước

Hoành Thôi Đương Thế (Đẩy Ngang Đương Thời)

Huyền Huyễn

Chương 128

485 lượt đọc

10 tháng trước

Nhanh Ẩn Cư Thành Thánh, Nhận Uy Hiếp Cẩu Thả Không Được

Huyền Huyễn

Chương 122

293 lượt đọc

10 tháng trước

Bị Tấu Tựu Năng Biến Cường

Huyền Huyễn

Chương 216

412 lượt đọc

11 tháng trước

Bị Đánh Liền Có Thể Mạnh Lên (Bị Tấu Tựu Năng Biến Cường)

Huyền Huyễn

Chương 216

486 lượt đọc

1 năm trước

Bị Đánh Liền Có Thể Mạnh Lên

Huyền Huyễn

Chương 235

1,192 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Tu Luyện Võ Học Năng Bạo Kích

Huyền Huyễn

Chương 370

1,265 lượt đọc

1 năm trước

Ta Tu Luyện Võ Học Có Thể Bạo Kích

Huyền Huyễn

Chương 369

1,074 lượt đọc

1 năm trước

Nhân Sinh Hung Hãn

Đô Thị

Chương 1239

1,013 lượt đọc

1 năm trước

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Huyền Huyễn

Chương 1163

2,029 lượt đọc

1 năm trước

Tòng Tinh Thần Bệnh Viện Tẩu Xuất Đích Cường Giả

Huyền Huyễn

Chương 674

2,407 lượt đọc

1 năm trước

Tối Cường Hệ Thống

Huyền Huyễn

Chương 1159

1,058 lượt đọc

1 năm trước

Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

Huyền Huyễn

Chương 661

2,030 lượt đọc

1 năm trước

Từ Bệnh Viện Tâm Thần Đi Ra Cường Giả

Huyền Huyễn

Chương 674

954 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT