Tác giả Tân Phong

31 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Nhất Cá Nhân Khảm Phiên Mạt Thế

Huyền Huyễn

Chương 91

28 lượt đọc

3 tháng trước

Ta Một Người Ném Lăn Tận Thế

Huyền Huyễn

Chương 567

504 lượt đọc

4 tháng trước

Hoành Thôi Đương Thế

Huyền Huyễn

Chương 128

38 lượt đọc

4 tháng trước

Nhất Bất Tiểu Tâm Tựu Vô Địch Lạp

Tiên Hiệp

Chương 610

479 lượt đọc

4 tháng trước

Một Mình Ta Chém Hết Tận Thế (Ngã Nhất Cá Nhân Khảm Phiên Mạt Thế)

Huyền Huyễn

Chương 91

38 lượt đọc

4 tháng trước

Ngã Dụng Thân Thể Phong Ma Thần

Khoa Huyễn

Chương 47

255 lượt đọc

4 tháng trước

Ta Dùng Thân Thể Phong Ma Thần

Khoa Huyễn

Chương 47

219 lượt đọc

1 năm trước

Hoành Thôi Đương Thế (Đẩy Ngang Đương Thời)

Huyền Huyễn

Chương 128

593 lượt đọc

1 năm trước

Nhanh Ẩn Cư Thành Thánh, Nhận Uy Hiếp Cẩu Thả Không Được

Huyền Huyễn

Chương 122

319 lượt đọc

1 năm trước

Bị Tấu Tựu Năng Biến Cường

Huyền Huyễn

Chương 216

423 lượt đọc

1 năm trước

Bị Đánh Liền Có Thể Mạnh Lên (Bị Tấu Tựu Năng Biến Cường)

Huyền Huyễn

Chương 216

514 lượt đọc

1 năm trước

Bị Đánh Liền Có Thể Mạnh Lên

Huyền Huyễn

Chương 235

1,222 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Tu Luyện Võ Học Năng Bạo Kích

Huyền Huyễn

Chương 370

1,370 lượt đọc

1 năm trước

Ta Tu Luyện Võ Học Có Thể Bạo Kích

Huyền Huyễn

Chương 369

1,103 lượt đọc

1 năm trước

Nhân Sinh Hung Hãn

Đô Thị

Chương 1239

1,059 lượt đọc

1 năm trước

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Huyền Huyễn

Chương 1163

2,090 lượt đọc

1 năm trước

Tòng Tinh Thần Bệnh Viện Tẩu Xuất Đích Cường Giả

Huyền Huyễn

Chương 674

2,579 lượt đọc

1 năm trước

Tối Cường Hệ Thống

Huyền Huyễn

Chương 1159

1,169 lượt đọc

1 năm trước

Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

Huyền Huyễn

Chương 661

2,098 lượt đọc

1 năm trước

Từ Bệnh Viện Tâm Thần Đi Ra Cường Giả

Huyền Huyễn

Chương 674

1,000 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT