Tác giả Tam Thiên Lưỡng Giác

16 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cái Thế Song Hài

Lịch Sử

Chương 305

345 lượt đọc

4 tháng trước

Cái Thế Song Hài

Võ Hiệp

Chương 293

6,222 lượt đọc

6 tháng trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Hãi (Kinh Tủng Lạc Viên) - Sưu Tầm

Du Hí

Chương 80

436 lượt đọc

1 năm trước

Kinh Tủng Lạc Viên

Du Hí

Chương 1217

17,706 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng - Tàng Thư Viện

Du Hí

Chương 131

2,350 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Phiến Tội - Tàng Thư Viện

Khoa Huyễn

Chương 353

4,106 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Tủng Lạc Viên) - Tàng Thư Viện

Du Hí

Chương 14

837 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Quỷ Hô Bắt Quỷ - Tàng Thư Viện

Linh Dị

Chương 320

4,086 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Phiến Tội

Khoa Huyễn

Chương 353

8,985 lượt đọc

1 năm trước

Trụ Lâm

Khoa Huyễn

Chương 253

5,475 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng

Du Hí

Chương 131

2,540 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Hãi (Kinh Tủng Lạc Viên)

Du Hí

Chương 80

1,566 lượt đọc

2 năm trước

Thú Hồn Giả Chi Quỷ Hảm Trảo Quỷ

Linh Dị

Chương 475

7,614 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Quỷ Hô Bắt Quỷ

Huyền Huyễn

Chương 320

4,139 lượt đọc

2 năm trước

Phiến Tội - Reconvert

Khoa Huyễn

Chương 95

2,295 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Tủng Lạc Viên) - Sưu Tầm

Du Hí

Chương 190

2,265 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT