Tác giả Quý Việt Nhân

4 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Huyền Giám Tiên Tộc

Tiên Hiệp

Chương 390

528 lượt đọc

5 giờ trước

Gia Tộc Tu Tiên: Khai Cục Thành Vi Trấn Tộc Pháp Khí (Gia Tộc Tu Tiên: Bắt Đầu Trở Thành Trấn Tộc Pháp Khí)

Tiên Hiệp

Chương 220

754 lượt đọc

2 tháng trước

Gia tộc tu tiên: Khởi Đầu Trở Thành Trấn Tộc Pháp Khí (Gia Tộc Tu Tiên: Khai Cục Thành Vi Trấn Tộc Pháp Khí)

Tiên Hiệp

Chương 8

69 lượt đọc

4 tháng trước

Gia Tộc Tu Tiên: Bắt Đầu Trở Thành Trấn Tộc Pháp Khí

Tiên Hiệp

Chương 158

50 lượt đọc

5 tháng trước

Truyện HOT