Tác giả Quan Quan Công Tử

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thế Tử Ngận Hung

Lịch Sử

Chương 758

3,874 lượt đọc

1 tuần trước

Thái Mãng

Tiên Hiệp

Chương 306

485 lượt đọc

3 tháng trước

Nữ Hiệp Thả Mạn (Nữ Hiệp Chậm Đã)

Huyền Huyễn

Chương 168

65 lượt đọc

3 tháng trước

Nữ Hiệp Chậm Đã

Huyền Huyễn

Chương 200

51 lượt đọc

5 tháng trước

Quá Mãng

Tiên Hiệp

Chương 486

952 lượt đọc

5 tháng trước

Thái Mãng (Quá Lỗ Mãng)

Tiên Hiệp

Chương 306

906 lượt đọc

1 năm trước

Thế Tử Thực Hung

Lịch Sử

Chương 890

500 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT