Tác giả Phương Tưởng

20 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Tạp Đồ - Tàng Thư Viện

Khoa Huyễn

Chương 606

660 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Tạp Đồ - Tàng Thư Viện

Khoa Huyễn

Chương 608

1,180 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Chiến thần bất bại - Tàng Thư Viện

Huyền Huyễn

Chương 627

432 lượt đọc

1 năm trước

Ngũ Hành Thiên

Huyền Huyễn

Chương 715

552 lượt đọc

1 năm trước

Ngũ Hành Thiên

Huyền Huyễn

Chương 715

20,381 lượt đọc

2 năm trước

Ngũ Hành Thiên

Huyền Huyễn

Chương 715

18,792 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thế Giới Tu Chân

Tiên Hiệp

Chương 908

8,221 lượt đọc

2 năm trước

Tu Chân Thế Giới

Tiên Hiệp

Chương 1282

4,682 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Chiến Thần Bất Bại

Khoa Huyễn

Chương 936

6,135 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Chiến thần bất bại

Huyền Huyễn

Chương 627

4,736 lượt đọc

2 năm trước

Bất Bại Chiến Thần

Huyền Huyễn

Chương 942

7,591 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Thế Giới Tu Chân- Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 915

5,708 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Sư Sĩ Truyền Thuyết

Khoa Huyễn

Chương 606

5,066 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Tạp Đồ

Huyền Huyễn

Chương 608

5,398 lượt đọc

2 năm trước

Long Thành

Khoa Huyễn

Chương 190

4,421 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Ngũ Hành Thiên- Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 618

6,480 lượt đọc

2 năm trước

Bất Bại Chiến Thần

Huyền Huyễn

Chương 941

10,459 lượt đọc

2 năm trước

Thế Giới Tu Chân

Tiên Hiệp

Chương 915

5,443 lượt đọc

2 năm trước

Long Thành

Khoa Huyễn

Chương 78

1,642 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tạp Đồ

Khoa Huyễn

Chương 606

6,472 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT