Tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

16 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Du Hí

Chương 74

2,821 lượt đọc

1 năm trước

Yêu Thần Ký

Huyền Huyễn

Chương 496

582 lượt đọc

1 năm trước

Yêu Thần Ký

Huyền Huyễn

Chương 496

29,510 lượt đọc

2 năm trước

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Huyền Huyễn

Chương 1010

5,022 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Huyền Huyễn

Chương 1628

12,711 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Yêu Thần Ký

Huyền Huyễn

Chương 461

3,614 lượt đọc

2 năm trước

Tinh Vũ Thần Quyết

Huyền Huyễn

Chương 335

3,338 lượt đọc

2 năm trước

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Du Hí

Chương 581

2,944 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tặc Đảm

Du Hí

Chương 458

3,573 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Chuyên Gia Luyện Cấp (Võng Du Chi Luyện Cấp Chuyên Gia)

Du Hí

Chương 53

1,599 lượt đọc

2 năm trước

Thần Văn Đạo

Huyền Huyễn

Chương 666

3,942 lượt đọc

2 năm trước

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Võng Du

Chương 463

3,693 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thần Văn Đạo

Huyền Huyễn

Chương 29

845 lượt đọc

2 năm trước

Yêu Thần Ký

Huyền Huyễn

Chương 69

1,687 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Độc Tài Chi Kiếm

Du Hí

Chương 17

664 lượt đọc

2 năm trước

Độc Tài Chi Kiếm

Du Hí

Chương 252

2,378 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT