Tác giả Phật Tiền Hiến Hoa

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Khủng Bố Phục Tô (Thần Bí Phục Tô)

Tiên Hiệp

Chương 1530

13,967 lượt đọc

5 ngày trước

Khủng Bố Sống Lại

Huyền Nghi

Chương 1485

3,391 lượt đọc

2 tháng trước

Tại Liêu Trai Làm Hiền Giả

Tiên Hiệp

Chương 811

492 lượt đọc

1 năm trước

Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Tiên Hiệp

Chương 809

5,159 lượt đọc

2 năm trước

Thần Bí Phục Tô

Linh Dị

Chương 120

3,282 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT