Tác giả Nhĩ Căn

17 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Quang Âm Chi Ngoại (Thời Gian Bên Ngoài)

Tiên Hiệp

Chương 462

313 lượt đọc

2 tháng trước

Quang Âm Chi Ngoại

Tiên Hiệp

Chương 604

757 lượt đọc

2 tháng trước

Tam Thốn Nhân Gian

Tiên Hiệp

Chương 1449

429,214 lượt đọc

1 năm trước

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1314

929 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tam Thốn Nhân Gian - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 221

13,152 lượt đọc

2 năm trước

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1318

10,862 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Cầu Ma

Huyền Huyễn

Chương 1486

15,701 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tiên Nghịch

Tiên Hiệp

Chương 2085

21,035 lượt đọc

2 năm trước

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1615

8,574 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1955

9,620 lượt đọc

2 năm trước

Cầu Ma

Tiên Hiệp

Chương 1538

8,965 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1469

14,285 lượt đọc

2 năm trước

Điền Kiều Truyện Chi Thiên Duyệt Đông Phương

Tiên Hiệp

Chương 108

2,237 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thiên Nghịch

Khoa Huyễn

Chương 16

1,652 lượt đọc

2 năm trước

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1697

14,553 lượt đọc

2 năm trước

Tam Thốn Nhân Gian

Tiên Hiệp • Huyền Huyễn

Chương 221

16,123 lượt đọc

2 năm trước

Thiên Nghịch

Khoa Huyễn

Chương 8

1,675 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT