Tác giả Nhĩ Căn

17 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Quang Âm Chi Ngoại (Thời Gian Bên Ngoài)

Tiên Hiệp

Chương 462

380 lượt đọc

2 tháng trước

Quang Âm Chi Ngoại

Tiên Hiệp

Chương 604

781 lượt đọc

2 tháng trước

Tam Thốn Nhân Gian

Tiên Hiệp

Chương 1449

429,300 lượt đọc

1 năm trước

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1314

933 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tam Thốn Nhân Gian - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 221

13,169 lượt đọc

2 năm trước

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1318

10,893 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Cầu Ma

Huyền Huyễn

Chương 1486

15,734 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tiên Nghịch

Tiên Hiệp

Chương 2085

21,086 lượt đọc

2 năm trước

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1615

8,613 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1955

9,646 lượt đọc

2 năm trước

Cầu Ma

Tiên Hiệp

Chương 1538

8,988 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1469

14,309 lượt đọc

2 năm trước

Điền Kiều Truyện Chi Thiên Duyệt Đông Phương

Tiên Hiệp

Chương 108

2,251 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thiên Nghịch

Khoa Huyễn

Chương 16

1,653 lượt đọc

2 năm trước

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1697

14,593 lượt đọc

2 năm trước

Tam Thốn Nhân Gian

Tiên Hiệp • Huyền Huyễn

Chương 221

16,134 lượt đọc

2 năm trước

Thiên Nghịch

Khoa Huyễn

Chương 8

1,688 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT