Tác giả Nguyệt Trung Âm

22 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Đỉnh Cấp Ngộ Tính: Từ Cơ Sở Quyền Pháp Bắt Đầu (Đỉnh Cấp Ngộ Tính: Tòng Cơ Sở Quyền Pháp Khai Thủy)

Huyền Huyễn

Chương 227

542 lượt đọc

1 ngày trước

Đỉnh Cấp Ngộ Tính: Từ Cơ Sở Quyền Pháp Bắt Đầu

Huyền Huyễn

Chương 189

27 lượt đọc

2 tháng trước

Cầu Sinh Chủng

Huyền Huyễn

Chương 542

1,048 lượt đọc

2 tháng trước

Ta Chỉ Muốn Cố Gắng Thêm Điểm

Huyền Huyễn

Chương 54

16 lượt đọc

2 tháng trước

Cầu Sinh Chủng

Huyền Huyễn

Chương 542

684 lượt đọc

2 tháng trước

Dị Thuật Trường Sinh

Huyền Huyễn

Chương 40

18 lượt đọc

2 tháng trước

Không Có Linh Căn Ta Không Thể Làm Gì Khác Hơn Là Dùng Võ Công Tu Tiên

Huyền Huyễn

Chương 21

19 lượt đọc

2 tháng trước

Võ Công Của Ta Mang Quang Hoàn

Huyền Huyễn

Chương 112

280 lượt đọc

1 năm trước

Gen Võ Đạo

Huyền Huyễn

Chương 1975

1,070 lượt đọc

1 năm trước

Huyết Mạch Vô Địch

Huyền Huyễn

Chương 1005

305 lượt đọc

1 năm trước

Cựu Nhật Chúa Tể (Hoành Thôi Nhất Thiết Địch)

Huyền Huyễn

Chương 300

4,468 lượt đọc

1 năm trước

Trường Sinh Chủng

Tiên Hiệp

Chương 1090

958 lượt đọc

1 năm trước

Kiếm Đạo Sát Đồ

Tiên Hiệp

Chương 530

292 lượt đọc

1 năm trước

Quái Dị Ghép Hình

Huyền Huyễn

Chương 172

443 lượt đọc

1 năm trước

Cựu Nhật Chúa Tể

Huyền Huyễn

Chương 382

547 lượt đọc

1 năm trước

Dùng Lực Phục Người

Huyền Huyễn

Chương 58

655 lượt đọc

1 năm trước

Quái Dị Ghép Hình (Quái Dị Bính Đồ)

Linh Dị

Chương 172

5,727 lượt đọc

2 năm trước

Trường Sinh Chủng

Huyền Huyễn

Chương 1092

15,145 lượt đọc

2 năm trước

Pháp Sư Áo Nghĩa

Huyền Huyễn

Chương 1045

5,585 lượt đọc

2 năm trước

Cơ Nhân Võ Đạo

Huyền Huyễn

Chương 339

3,098 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT