Tác giả Ngũ Chí

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái

Tiên Hiệp

Chương 1243

1,570 lượt đọc

14 giờ trước

Ta Tại Trấn Yêu Ti Bên Trong Ăn Yêu Quái

Huyền Huyễn

Chương 1110

2,170 lượt đọc

2 tháng trước

Huyền Môn Cao Thủ Tại Đô Thị

Tiên Hiệp

Chương 1310

2,880 lượt đọc

2 tháng trước

Khắc Kim Thành Tiên

Tiên Hiệp

Chương 868

734 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tiên Y

Đô Thị

Chương 721

7,243 lượt đọc

2 năm trước

Tiền Phương Hữu Quỷ

Linh Dị

Chương 608

3,458 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Siêu Cấp Tiên Y

Đô Thị

Chương 735

5,240 lượt đọc

2 năm trước

Hoa Đô Thú Y

Đô Thị

Chương 257

2,350 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Hoa Đô Thú Y

Đô Thị

Chương 149

1,523 lượt đọc

2 năm trước

Khắc Kim Thành Tiên

Tiên Hiệp

Chương 295

5,114 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT