Tác giả Nghịch Thương Thiên

9 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cái Thế

Huyền Huyễn

Chương 2380

18,252 lượt đọc

2 tháng trước

Linh Vực

Huyền Huyễn

Chương 1846

4,649 lượt đọc

2 năm trước

Vạn Vực Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 1824

35,236 lượt đọc

2 năm trước

Sát Thần

Huyền Huyễn

Chương 1616

7,705 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Đại Ma Vương

Kỳ Huyễn

Chương 640

4,025 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Sát Thần

Huyền Huyễn

Chương 364

7,693 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Vạn Vực Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 20

724 lượt đọc

2 năm trước

Linh Vực

Huyền Huyễn

Chương 2105

21,457 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Linh Vực

Huyền Huyễn

Chương 34

1,054 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT