Tác giả Ngạo Vô Thường

8 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Bảo Hộ Bên Ta Tộc Trưởng

Huyền Huyễn

Chương 1141

1,907 lượt đọc

13 giờ trước

Bảo Hộ Bên Ta Tộc Trưởng (Bảo Hộ Ngã Phương Tộc Trường)

Huyền Huyễn

Chương 739

3,872 lượt đọc

4 ngày trước

Thần Cấp Văn Minh

Huyền Huyễn

Chương 615

599 lượt đọc

1 năm trước

Duy Ngã Thần Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1053

5,640 lượt đọc

2 năm trước

Long Vũ Cửu Thiên

Huyền Huyễn

Chương 362

5,175 lượt đọc

2 năm trước

Hôn Quân

Quân Sự

Chương 308

5,866 lượt đọc

2 năm trước

Đại Ma Đầu

Tiên Hiệp

Chương 502

3,011 lượt đọc

2 năm trước

Thần Cấp Văn Minh

Huyền Huyễn

Chương 189

3,426 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT