Tác giả Nga Thị Lão Ngũ

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Khí Vũ Trụ

Võ Hiệp

Chương 1141

12,220 lượt đọc

2 tháng trước

Thiên Hạ Đệ Cửu

Tiên Hiệp

Chương 1359

92,115 lượt đọc

1 năm trước

Tạo Hóa Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1532

24,923 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tạo Hóa Chi Môn

Huyền Huyễn

Chương 1535

12,440 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Bất Hủ Phàm Nhân

Huyền Huyễn

Chương 1229

33,216 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tối Cường Khí Thiếu (Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi)

Đô Thị

Chương 5

1,278 lượt đọc

2 năm trước

Bất Hủ Phàm Nhân

Tiên Hiệp

Chương 1228

10,937 lượt đọc

2 năm trước

Tinh Vũ Cửu Thần

Tiên Hiệp

Chương 223

13,980 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thiên Hạ Đệ Cửu - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 162

2,092 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Công Tử Điên Khùng (Hoàn Khố Phong Tử)

Đô Thị

Chương 535

8,997 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT