Tác giả Nga Thị Lão Ngũ

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Khí Vũ Trụ

Võ Hiệp

Chương 1060

11,153 lượt đọc

2 tháng trước

Thiên Hạ Đệ Cửu

Tiên Hiệp

Chương 1359

88,179 lượt đọc

1 năm trước

Tạo Hóa Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1532

21,304 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tạo Hóa Chi Môn

Huyền Huyễn

Chương 1535

11,390 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Bất Hủ Phàm Nhân

Huyền Huyễn

Chương 1229

31,780 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tối Cường Khí Thiếu (Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi)

Đô Thị

Chương 5

1,046 lượt đọc

2 năm trước

Bất Hủ Phàm Nhân

Tiên Hiệp

Chương 1228

10,305 lượt đọc

2 năm trước

Tinh Vũ Cửu Thần

Tiên Hiệp

Chương 223

12,936 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thiên Hạ Đệ Cửu - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 162

1,921 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Công Tử Điên Khùng (Hoàn Khố Phong Tử)

Đô Thị

Chương 535

7,894 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT