Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị

21 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Khoa Huyễn

Chương 509

3,032 lượt đọc

2 tháng trước

Thương Nguyên Đồ

Huyền Huyễn

Chương 766

38,201 lượt đọc

1 năm trước

Phi Kiếm Vấn Đạo

Tiên Hiệp

Chương 739

625 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thốn Mang - Tàng Thư Viện

Tiên Hiệp

Chương 444

472 lượt đọc

1 năm trước

Thương Nguyên Đồ

Tiên Hiệp

Chương 765

352 lượt đọc

1 năm trước

Bàn Long

Huyền Huyễn

Chương 806

546 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tinh Phong Truyền Thuyết - Tàng Thư Viện

Tiên Hiệp

Chương 255

1,045 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không - Tàng Thư Viện

Khoa Huyễn

Chương 1481

8,203 lượt đọc

1 năm trước

Mãng Hoang Kỷ

Tiên Hiệp

Chương 1830

31,168 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không

Khoa Huyễn

Chương 1481

37,920 lượt đọc

1 năm trước

Mãng Hoang Kỷ

Tiên Hiệp

Chương 1452

11,197 lượt đọc

2 năm trước

Tuyết Ưng Lãnh Chúa

Huyền Huyễn

Chương 1392

7,350 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thốn Mang

Tiên Hiệp

Chương 444

5,339 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tuyết Ưng Lãnh Chúa

Huyền Huyễn

Chương 1896

8,957 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tinh Phong Truyền Thuyết

Tiên Hiệp

Chương 255

3,827 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Mãng Hoang Kỷ

Tiên Hiệp

Chương 79

2,029 lượt đọc

2 năm trước

Phi Kiếm Vấn Đạo

Tiên Hiệp

Chương 740

18,085 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Phi Kiếm Vấn Đạo - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 257

3,497 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Bàn Long

Kỳ Huyễn

Chương 810

8,657 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Lãnh Chúa Tuyết Ưng

Huyền Huyễn

Chương 23

1,215 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT