Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị

21 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Khoa Huyễn

Chương 509

3,038 lượt đọc

2 tháng trước

Thương Nguyên Đồ

Huyền Huyễn

Chương 766

38,863 lượt đọc

1 năm trước

Phi Kiếm Vấn Đạo

Tiên Hiệp

Chương 739

626 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thốn Mang - Tàng Thư Viện

Tiên Hiệp

Chương 444

473 lượt đọc

1 năm trước

Thương Nguyên Đồ

Tiên Hiệp

Chương 765

356 lượt đọc

1 năm trước

Bàn Long

Huyền Huyễn

Chương 806

549 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tinh Phong Truyền Thuyết - Tàng Thư Viện

Tiên Hiệp

Chương 255

1,065 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không - Tàng Thư Viện

Khoa Huyễn

Chương 1481

9,154 lượt đọc

1 năm trước

Mãng Hoang Kỷ

Tiên Hiệp

Chương 1830

31,187 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không

Khoa Huyễn

Chương 1481

37,956 lượt đọc

1 năm trước

Mãng Hoang Kỷ

Tiên Hiệp

Chương 1452

11,231 lượt đọc

2 năm trước

Tuyết Ưng Lãnh Chúa

Huyền Huyễn

Chương 1392

7,395 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thốn Mang

Tiên Hiệp

Chương 444

5,361 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tuyết Ưng Lãnh Chúa

Huyền Huyễn

Chương 1896

8,999 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tinh Phong Truyền Thuyết

Tiên Hiệp

Chương 255

3,831 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Mãng Hoang Kỷ

Tiên Hiệp

Chương 79

2,038 lượt đọc

2 năm trước

Phi Kiếm Vấn Đạo

Tiên Hiệp

Chương 740

18,109 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Phi Kiếm Vấn Đạo - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 257

3,504 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Bàn Long

Kỳ Huyễn

Chương 810

8,688 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Lãnh Chúa Tuyết Ưng

Huyền Huyễn

Chương 23

1,219 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT