Tác giả Nê Bạch Phật

8 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Trẫm Đích Phi Tử Đô Thị Nhân Tài

Tiên Hiệp

Chương 286

591 lượt đọc

2 tuần trước

Trẫm Phi Tử Đều Là Nhân Tài (Trẫm Đích Phi Tử Đô Thị Nhân Tài)

Tiên Hiệp

Chương 286

195 lượt đọc

4 tháng trước

Trẫm Phi Tử Đều Là Nhân Tài

Tiên Hiệp

Chương 114

187 lượt đọc

5 tháng trước

Ngã Chân Đích Chích Hữu Nhất Cá Lão Bà

Đô Thị

Chương 230

38 lượt đọc

5 tháng trước

Bị Tông Môn Trả Hàng Về Sau, Ta Tự Lập Tiên Môn!

Huyền Huyễn

Chương 81

911 lượt đọc

1 năm trước

Ta Thực Sự Chỉ Có Một Lão Bà

Đô Thị

Chương 432

316 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Đối Tiền Chân Một Hứng Thú

Đô Thị

Chương 10

396 lượt đọc

2 năm trước

Đại oản quật khởi

Đô Thị

Chương 165

1,354 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT