Tác giả Nại Hà Tiếu Vong Xuyên

12 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Nàng Rất Tốt, Thế Nhưng Không Phải Là Người (Tha Ngận Hảo, Khả Thị Bất Thị Nhân)

Linh Dị

Chương 121

267 lượt đọc

6 ngày trước

Ngã Thượng Ngã Chân Hành ( Ta lên ta cũng được )

Đô Thị

Chương 113

2,784 lượt đọc

2 tháng trước

Phi Bình Thường Văn Ngu

Đô Thị

Chương 20

17 lượt đọc

2 tháng trước

Tại Nhà Xác, Ta Làm Bảo An

Huyền Nghi

Chương 57

483 lượt đọc

1 năm trước

Phi Chính Thường Tướng Thân

Linh Dị

Chương 170

202 lượt đọc

1 năm trước

Không Bình Thường Ra Mắt (Phi Chính Thường Tướng Thân)

Linh Dị

Chương 170

315 lượt đọc

1 năm trước

Ngô Thê Phi Nhân Tai

Kỳ Huyễn

Chương 449

5,688 lượt đọc

1 năm trước

Ta Vợ Không Phải Người Chăng

Đô Thị

Chương 289

231 lượt đọc

1 năm trước

Ta Tại Sao Lại Phát Hỏa

Đô Thị

Chương 49

567 lượt đọc

1 năm trước

Tỷ Tỷ Hữu Yêu Khí

Linh Dị

Chương 145

3,547 lượt đọc

2 năm trước

Ngã Chẩm Yêu Tựu Hỏa Liễu Ni (Ta thế nào lại trở nên hot vậy?)

Đô Thị

Chương 58

1,850 lượt đọc

2 năm trước

Ngã Lão Bà Thị Trùng Sinh Đại Boss

Võ Hiệp

Chương 304

6,044 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT