Tác giả Mông Diện Quái Khách

4 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Bắc Âm Đại Thánh

Khoa Huyễn

Chương 664

483 lượt đọc

23 giờ trước

Bắc Âm Đại Thánh

Huyền Huyễn

Chương 599

535 lượt đọc

2 tháng trước

Mạc Cầu Tiên Duyên

Tiên Hiệp

Chương 783

1,849 lượt đọc

1 năm trước

Mạc Cầu Tiên Duyên

Tiên Hiệp

Chương 777

2,382 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT