Tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân

6 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Linh Cảnh Hành Giả

Khoa Huyễn

Chương 713

601 lượt đọc

5 giờ trước

Linh Cảnh Hành Giả

Khoa Huyễn

Chương 792

706 lượt đọc

5 tháng trước

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Tiên Hiệp

Chương 971

22,310 lượt đọc

5 tháng trước

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Tiên Hiệp

Chương 944

3,770 lượt đọc

1 năm trước

Tỷ Tỷ Của Ta Là Đại Minh Tinh

Đô Thị

Chương 727

687 lượt đọc

1 năm trước

Nguyên Lai Ngã Thị Yêu Nhị Đại

Đô Thị

Chương 777

4,495 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT