Tác giả Mặc Thủ Bạch

6 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Khai Cục Tựu Sát Liễu Tào Tháo

Lịch Sử

Chương 771

852 lượt đọc

3 tuần trước

Khai Cục Tựu Sát Liễu Tào Thao (Khai Cuộc Liền Giết Tào Tháo)

Lịch Sử

Chương 771

33 lượt đọc

3 tuần trước

Bắt Đầu Liền Giết Tào Tháo

Lịch Sử

Chương 771

2,450 lượt đọc

2 tháng trước

Ngã Thị Nhất Cá Nguyên Thủy Nhân

Lịch Sử

Chương 1327

3,471 lượt đọc

1 năm trước

Ta Là Một Cái Người Nguyên Thủy

Lịch Sử

Chương 1327

557 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Thị Nhất Cá Nguyên Thủy Nhân (Ta là người nguyên thủy)

Lịch Sử

Chương 1327

16,208 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT