Tác giả Mạc Mặc

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Nhân Đạo Đại Thánh

Huyền Huyễn

Chương 1212

21,933 lượt đọc

7 giờ trước

Vũ Luyện Điên Phong

Huyền Huyễn

Chương 5972

1,389,344 lượt đọc

11 tháng trước

Vũ Luyện Điên Phong

Huyền Huyễn

Chương 6003

13,166 lượt đọc

1 năm trước

Đại Đạo Vô Cực

Huyền Huyễn

Chương 1

1,118 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Vô Thường (Đường Môn Cao Thủ Tại Dị Thế)

Huyền Huyễn

Chương 1240

39,487 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Vũ Luyện Điên Phong

Huyền Huyễn

Chương 630

8,340 lượt đọc

1 năm trước

Đường Môn cao thủ tại dị thế

Huyền Huyễn

Chương 886

6,472 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT