Tác giả Lưu Gia Trường Tử.CS

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Định Chế Đại Tẩu

Đô Thị

Chương 39

50 lượt đọc

3 ngày trước

Thỉnh Biệt Củ Triền Ngã Liễu

Đô Thị

Chương 480

61 lượt đọc

3 tháng trước

Xin Đừng Dây Dưa Ta

Đô Thị

Chương 480

289 lượt đọc

5 tháng trước

Xin Đừng Dây Dưa Ta (Thỉnh Biệt Củ Triền Ngã Liễu)

Đô Thị

Chương 480

115 lượt đọc

5 tháng trước

Thái Thái Thỉnh Rụt Rè

Đô Thị

Chương 325

844 lượt đọc

1 năm trước

Thái Thái Thỉnh Thận Trọng (Thái Thái Thỉnh Căng Trì)

Đô Thị

Chương 325

2,169 lượt đọc

1 năm trước

Thái Thái Thỉnh Tự Trọng

Đô Thị

Chương 556

266 lượt đọc

1 năm trước

Lão Làm Kỳ Quái Mộng Nên Làm Thế Nào Cho Phải

Đô Thị

Chương 130

450 lượt đọc

1 năm trước

Lão Tố Kỳ Quái Đích Mộng Cai Như Hà Thị Hảo

Đô Thị

Chương 132

834 lượt đọc

2 năm trước

Thái Thái Thỉnh Tự Trọng

Đô Thị

Chương 555

5,322 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT