Tác giả Lưu Đạn Phạ Thủy

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Truất Long

Lịch Sử

Chương 257

206 lượt đọc

11 giờ trước

Truất Long

Lịch Sử

Chương 237

407 lượt đọc

1 tuần trước

Thiệu Tống

Lịch Sử

Chương 128

212 lượt đọc

1 năm trước

Thiệu Tống

Lịch Sử

Chương 128

2,071 lượt đọc

2 năm trước

Hàn Ngu Chi Ảnh Đế

Đô Thị

Chương 333

3,019 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT