Tác giả Kim Thiềm Lão Tổ

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Trùng Sinh Phi Dương Niên Đại

Đô Thị

Chương 1101

154 lượt đọc

10 giờ trước

Trùng Sinh Phi Dương Niên Đại

Đô Thị

Chương 1043

55 lượt đọc

2 tháng trước

Tenseigan Dữ Siêu Phàm Thế Giới

Kỳ Huyễn

Chương 417

6,568 lượt đọc

1 năm trước

Tenseigan cùng siêu phàm thế giới (Chuyển Sinh Nhãn Dữ Siêu Phàm Thế Giới)

Kỳ Huyễn

Chương 115

1,458 lượt đọc

2 năm trước

Vong Linh Pháp Sư Dữ Siêu Cấp Mộ Viên

Kỳ Huyễn

Chương 893

5,314 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT