Tác giả Khoái Xan Điếm

16 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Tại Tu Tiên Giới Vạn Cổ Trường Thanh

Tiên Hiệp

Chương 238

313 lượt đọc

20 giờ trước

Ta Tại Tu Tiên Giới Vạn Cổ Trường Thanh

Tiên Hiệp

Chương 118

56 lượt đọc

5 tháng trước

Ngã Chân Bất Thị Đại Lão

Huyền Huyễn

Chương 634

4,770 lượt đọc

5 tháng trước

Vạn Cổ Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 1588

375 lượt đọc

1 năm trước

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Tiên Hiệp

Chương 1448

1,762 lượt đọc

1 năm trước

Vạn Cổ Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 1579

37,618 lượt đọc

1 năm trước

Chúa Tể Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 1585

6,907 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tiên Hồng Lộ

Tiên Hiệp

Chương 1051

8,170 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hiệp

Chương 1172

6,504 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tiên Luyện Chi Lộ

Tiên Hiệp

Chương 727

4,846 lượt đọc

2 năm trước

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Huyền Huyễn

Chương 1455

13,028 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Chúa Tể Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 1584

5,529 lượt đọc

2 năm trước

Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hiệp

Chương 550

4,258 lượt đọc

2 năm trước

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Tiên Hiệp

Chương 70

2,182 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Vĩnh Hằng Chi Tâm

Huyền Huyễn

Chương 145

2,576 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Vạn Cổ Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 55

1,726 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT