Tác giả Khô Lâu Tinh Linh

15 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cơ Vũ Phong Bạo

Khoa Huyễn

Chương 502

175 lượt đọc

1 ngày trước

Ngự Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 619

559 lượt đọc

1 năm trước

Ngự Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 619

3,989 lượt đọc

1 năm trước

Vân Khung Chi Vị Lai Đoạn Điểm

Khoa Huyễn

Chương 83

3,494 lượt đọc

1 năm trước

Hải Vương Tế

Huyền Huyễn

Chương 494

3,726 lượt đọc

2 năm trước

Thánh Đường

Huyền Huyễn

Chương 816

17,739 lượt đọc

2 năm trước

Đấu Chiến Cuồng Triều

Tiên Hiệp

Chương 1213

23,740 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Hùng Bá Thiên Hạ

Huyền Huyễn

Chương 599

3,731 lượt đọc

2 năm trước

Tinh Chiến Phong Bạo

Khoa Huyễn

Chương 1634

11,239 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Hải Vương Tế

Huyền Huyễn

Chương 13

674 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Vũ Trang Phong Bạo

Khoa Huyễn

Chương 200

5,304 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Cơ Động Phong Bạo

Khoa Huyễn

Chương 364

4,791 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thánh Đường

Huyền Huyễn

Chương 367

3,555 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Đấu Chiến Cuồng Triều

Huyền Huyễn

Chương 303

4,090 lượt đọc

2 năm trước

Anh Hùng Liên Minh: Ngã Đích Thời Đại

Cạnh Kỹ

Chương 62

1,493 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT