Tác giả Khinh Tuyền Lưu Hưởng

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Không Khoa Học Ngự Thú

Huyền Huyễn

Chương 709

2,839 lượt đọc

4 tháng trước

Pokemon no Teiju (Sủng vật tiểu tinh linh chi đình thụ) Reconvert

Đồng Nhân

Chương 950

48 lượt đọc

4 tháng trước

Bất Khoa Học Ngự Thú

Huyền Huyễn

Chương 640

1,509 lượt đọc

4 tháng trước

[Dịch] Pokémon Master (Tinh Linh Chưởng Môn Nhân)

Đồng Nhân

Chương 96

567 lượt đọc

4 tháng trước

Pokemon Master

Đồng Nhân

Chương 46

647 lượt đọc

1 năm trước

Pokemon Chưởng Môn Nhân

Đồng Nhân

Chương 1220

1,893 lượt đọc

1 năm trước

Pokémon Chưởng Môn Nhân

Đồng Nhân

Chương 1223

18,044 lượt đọc

1 năm trước

Pokemon Chi Niary

Đồng Nhân

Chương 1180

328 lượt đọc

1 năm trước

Pokemon no Teiju

Đồng Nhân

Chương 1279

20,657 lượt đọc

2 năm trước

Pokemon Master

Huyền Ảo • Đô Thị • Đồng Nhân

Chương 34

2,113 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT