Tác giả Khinh Tuyền Lưu Hưởng

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Không Khoa Học Ngự Thú

Huyền Huyễn

Chương 709

2,782 lượt đọc

2 tháng trước

Pokemon no Teiju (Sủng vật tiểu tinh linh chi đình thụ) Reconvert

Đồng Nhân

Chương 950

29 lượt đọc

2 tháng trước

Bất Khoa Học Ngự Thú

Huyền Huyễn

Chương 640

1,405 lượt đọc

2 tháng trước

[Dịch] Pokémon Master (Tinh Linh Chưởng Môn Nhân)

Đồng Nhân

Chương 96

545 lượt đọc

2 tháng trước

Pokemon Master

Đồng Nhân

Chương 46

496 lượt đọc

1 năm trước

Pokemon Chưởng Môn Nhân

Đồng Nhân

Chương 1220

1,856 lượt đọc

1 năm trước

Pokémon Chưởng Môn Nhân

Đồng Nhân

Chương 1223

17,232 lượt đọc

1 năm trước

Pokemon Chi Niary

Đồng Nhân

Chương 1180

306 lượt đọc

1 năm trước

Pokemon no Teiju

Đồng Nhân

Chương 1279

20,173 lượt đọc

2 năm trước

Pokemon Master

Huyền Ảo • Đô Thị • Đồng Nhân

Chương 34

2,015 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT