Tác giả Huyễn Vũ

18 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Mở Đầu Đánh Dấu Thánh Nhân Quả Vị

Tiên Hiệp

Chương 494

715 lượt đọc

5 giờ trước

Tinh Võ Diệu

Huyền Huyễn

Chương 412

1,211 lượt đọc

1 năm trước

Tiên Toái Hư Không

Tiên Hiệp

Chương 1410

1,613 lượt đọc

1 năm trước

Kiếm Tiên Đạo

Tiên Hiệp

Chương 1522

42,628 lượt đọc

1 năm trước

Trù Đạo Tiên Đồ

Tiên Hiệp

Chương 697

545 lượt đọc

1 năm trước

Ta Hack Đường Chạy

Huyền Huyễn

Chương 217

197 lượt đọc

1 năm trước

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Chương 1234

16,919 lượt đọc

1 năm trước

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Chương 4980

13,939 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Chương 2478

9,296 lượt đọc

2 năm trước

Ngã Hòa Nhị Cáp Cộng Hệ Thống

Huyền Huyễn

Chương 16

749 lượt đọc

2 năm trước

Độc Bộ Thiên Đồ

Huyền Huyễn

Chương 1466

4,305 lượt đọc

2 năm trước

Trù Đạo Tiên Đồ

Tiên Hiệp

Chương 706

12,020 lượt đọc

2 năm trước

Thần Vũ Phi Dương

Huyền Huyễn

Chương 109

2,236 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Trù Đạo Tiên Đồ

Tiên Hiệp

Chương 333

2,508 lượt đọc

2 năm trước

Tiên Toái Hư Không

Tiên Hiệp

Chương 1370

19,281 lượt đọc

2 năm trước

Tiểu Binh Truyền Kỳ

Khoa Huyễn

Chương 74

1,865 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Cô Độc Chiến Thần

Quân Sự

Chương 117

1,853 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tiểu Binh Truyền Kỳ

Khoa Huyễn

Chương 188

2,713 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT