Tác giả Huyễn Vũ

18 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Chương 4982

15,154 lượt đọc

2 tuần trước

Mở Đầu Đánh Dấu Thánh Nhân Quả Vị

Tiên Hiệp

Chương 526

869 lượt đọc

2 tháng trước

Tinh Võ Diệu

Huyền Huyễn

Chương 412

1,411 lượt đọc

1 năm trước

Tiên Toái Hư Không

Tiên Hiệp

Chương 1410

1,693 lượt đọc

1 năm trước

Kiếm Tiên Đạo

Tiên Hiệp

Chương 1522

44,244 lượt đọc

1 năm trước

Trù Đạo Tiên Đồ

Tiên Hiệp

Chương 697

677 lượt đọc

1 năm trước

Ta Hack Đường Chạy

Huyền Huyễn

Chương 217

259 lượt đọc

1 năm trước

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Chương 1234

18,052 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Chương 2478

10,056 lượt đọc

2 năm trước

Ngã Hòa Nhị Cáp Cộng Hệ Thống

Huyền Huyễn

Chương 16

877 lượt đọc

2 năm trước

Độc Bộ Thiên Đồ

Huyền Huyễn

Chương 1466

4,993 lượt đọc

2 năm trước

Trù Đạo Tiên Đồ

Tiên Hiệp

Chương 706

14,299 lượt đọc

2 năm trước

Thần Vũ Phi Dương

Huyền Huyễn

Chương 109

3,166 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Trù Đạo Tiên Đồ

Tiên Hiệp

Chương 333

2,817 lượt đọc

2 năm trước

Tiên Toái Hư Không

Tiên Hiệp

Chương 1370

23,663 lượt đọc

2 năm trước

Tiểu Binh Truyền Kỳ

Khoa Huyễn

Chương 74

2,558 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Cô Độc Chiến Thần

Quân Sự

Chương 117

2,673 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tiểu Binh Truyền Kỳ

Khoa Huyễn

Chương 188

2,933 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT