Tác giả Hùng Lang Cẩu

11 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Thuyết Liễu Ngã Hội Thời Quang Đảo Lưu

Khoa Huyễn

Chương 132

106 lượt đọc

1 ngày trước

Ngã Thuyết Liễu Ngã Hội Thì Quang Đảo Lưu

Khoa Huyễn

Chương 24

41 lượt đọc

1 tháng trước

Cựu Nhật Chi Lục

Huyền Huyễn

Chương 972

8,081 lượt đọc

1 tháng trước

Cựu Nhật Chi Lục

Huyền Huyễn

Chương 902

730 lượt đọc

1 năm trước

Ma Thần Nhạc Viên

Võng Du

Chương 1163

567 lượt đọc

1 năm trước

Chẳng Lẽ Ta Là Thần

Đô Thị

Chương 1119

459 lượt đọc

1 năm trước

Ma Thần Lạc Viên

Huyền Huyễn

Chương 987

16,310 lượt đọc

2 năm trước

Nan Đạo Ngã Thị Thần

Đô Thị

Chương 1117

14,897 lượt đọc

2 năm trước

Minh Nhật Chi Kiếp

Huyền Huyễn

Chương 1174

36,473 lượt đọc

2 năm trước

Tịch tĩnh sát lục

Khoa Huyễn

Chương 902

18,549 lượt đọc

2 năm trước

Thực Vật Liên Đính Đoan Đích Nam Nhân

Đô Thị

Chương 508

9,052 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT