Tác giả Hưng Bá Thiên

6 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tòng Thần Tham Lý Nguyên Phương Khai Thủy

Lịch Sử

Chương 71

73 lượt đọc

1 tuần trước

Theo Thần Thám Lý Nguyên Phương Bắt Đầu

Dã Sử

Chương 270

105 lượt đọc

5 tháng trước

Triệu Hoán Thiên Kiêu

Khoa Huyễn

Chương 541

397 lượt đọc

1 năm trước

Vô Hạn Làm Công

Lịch Sử

Chương 1234

400 lượt đọc

1 năm trước

Chư Thiên Điệp Ảnh

Võ Hiệp

Chương 35

858 lượt đọc

2 năm trước

Vô Song Luân Hồi

Khoa Huyễn

Chương 786

2,652 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT