Tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai

13 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Kính Diện Cục Quản Lý

Huyền Huyễn

Chương 375

439 lượt đọc

2 tuần trước

Cứu Vớt Toàn Cầu

Huyền Huyễn

Chương 112

389 lượt đọc

2 tháng trước

Kính Diện Quản Lý Cục

Huyền Huyễn

Chương 379

565 lượt đọc

3 tháng trước

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Huyền Huyễn

Chương 2276

898,107 lượt đọc

8 tháng trước

Mặt Kính Cục Quản Lý

Huyền Huyễn

Chương 7

233 lượt đọc

1 năm trước

Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc

Huyền Huyễn

Chương 378

1,237 lượt đọc

1 năm trước

Cho Mời Tiểu Sư Thúc

Huyền Huyễn

Chương 372

1,855 lượt đọc

1 năm trước

Cho Mời Tiểu Sư Thúc (Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc)

Huyền Huyễn

Chương 378

11,438 lượt đọc

1 năm trước

Tạo Hóa Đồ

Huyền Huyễn

Chương 285

1,146 lượt đọc

1 năm trước

Chửng Cứu Toàn Cầu

Huyền Huyễn

Chương 239

5,226 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Vô Tận Đan Điền

Huyền Huyễn

Chương 3610

23,499 lượt đọc

2 năm trước

Vô Tận Đan Điền

Huyền Huyễn

Chương 2314

32,018 lượt đọc

2 năm trước

Tạo Hóa Đồ

Huyền Huyễn

Chương 286

8,182 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT