Tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai

15 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Trường Sinh Đồ

Huyền Huyễn

Chương 121

13 lượt đọc

1 tháng trước

Kính Diện Cục Quản Lý

Huyền Huyễn

Chương 375

561 lượt đọc

1 tháng trước

Trường Sinh Đồ

Huyền Huyễn

Chương 69

13 lượt đọc

1 tháng trước

Kính Diện Quản Lý Cục

Huyền Huyễn

Chương 379

717 lượt đọc

1 tháng trước

Cứu Vớt Toàn Cầu

Huyền Huyễn

Chương 112

717 lượt đọc

6 tháng trước

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Huyền Huyễn

Chương 2276

908,215 lượt đọc

1 năm trước

Mặt Kính Cục Quản Lý

Huyền Huyễn

Chương 7

298 lượt đọc

1 năm trước

Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc

Huyền Huyễn

Chương 378

1,304 lượt đọc

1 năm trước

Cho Mời Tiểu Sư Thúc

Huyền Huyễn

Chương 372

2,018 lượt đọc

1 năm trước

Cho Mời Tiểu Sư Thúc (Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc)

Huyền Huyễn

Chương 378

11,795 lượt đọc

1 năm trước

Tạo Hóa Đồ

Huyền Huyễn

Chương 285

1,271 lượt đọc

1 năm trước

Chửng Cứu Toàn Cầu

Huyền Huyễn

Chương 239

5,598 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Vô Tận Đan Điền

Huyền Huyễn

Chương 3610

25,991 lượt đọc

2 năm trước

Vô Tận Đan Điền

Huyền Huyễn

Chương 2314

35,239 lượt đọc

2 năm trước

Tạo Hóa Đồ

Huyền Huyễn

Chương 286

8,826 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT