Tác giả Hàm Vũ

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Từ Đệ Tử Phật Môn Đến Tà Đạo Ma Chủ

Huyền Huyễn

Chương 112

112 lượt đọc

2 tuần trước

Chư Thế Đại La

Kiếm Hiệp

Chương 912

552 lượt đọc

3 tháng trước

Chư Thế Đại La

Võ Hiệp

Chương 927

4,903 lượt đọc

3 tháng trước

Võ Hiệp BOSS Chi Lộ

Võ Hiệp

Chương 809

3,592 lượt đọc

7 tháng trước

Võ Hiệp Phản Phái BOSS Chi Lộ

Kiếm Hiệp

Chương 1253

416 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT