Tác giả Hàm Ngư Quân Đầu

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Sư Huynh Nói Đúng (Sư Huynh Thuyết Đắc Đối)

Tiên Hiệp

Chương 311

442 lượt đọc

1 giờ trước

Sư Huynh Nói Đúng

Tiên Hiệp

Chương 13

44 lượt đọc

5 tháng trước

Chỉ Muốn Về Hưu Ta Bị Ép Thành Đại Tướng

Đồng Nhân

Chương 1371

2,379 lượt đọc

5 tháng trước

Chích Tưởng Thối Hưu Đích Ngã Bị Bách Thành Liễu Đại Tướng

Đồng Nhân

Chương 1370

5,275 lượt đọc

1 năm trước

Hải Tặc Chi Cẩu Đáo Đại Tương

Đồng Nhân

Chương 78

1,574 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT