Tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ

19 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tinh Hồng Hàng Lâm

Khoa Huyễn

Chương 303

344 lượt đọc

6 giờ trước

Tinh Hồng Hàng Lâm

Khoa Huyễn

Chương 270

340 lượt đọc

1 tháng trước

Bạch Thủ Yêu Sư

Tiên Hiệp

Chương 498

14,836 lượt đọc

6 tháng trước

Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 2035

110,923 lượt đọc

10 tháng trước

Tòng Hồng Nguyệt Khai Thủy

Khoa Huyễn

Chương 900

1,761 lượt đọc

11 tháng trước

Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu

Huyền Nghi

Chương 896

1,584 lượt đọc

11 tháng trước

Từ Hồng Nguyệt Bắt Đầu (Tòng Hồng Nguyệt Khai Thủy)

Khoa Huyễn

Chương 286

5,062 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1779

675,182 lượt đọc

1 năm trước

Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1805

4,081 lượt đọc

1 năm trước

Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1000

1,933 lượt đọc

1 năm trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 788

2,667 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Lược Thiên Ký - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 1779

3,675 lượt đọc

1 năm trước

Bạch Thủ Yêu Sư

Tiên Hiệp

Chương 491

1,446 lượt đọc

1 năm trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 7

1,605 lượt đọc

1 năm trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 787

82,380 lượt đọc

1 năm trước

Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1836

34,072 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 321

43,552 lượt đọc

1 năm trước

Ôn Tiên

Tiên Hiệp

Chương 341

8,986 lượt đọc

1 năm trước

Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1000

24,785 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT