Tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ

19 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tinh Hồng Hàng Lâm

Khoa Huyễn

Chương 213

212 lượt đọc

13 giờ trước

Tinh Hồng Hàng Lâm

Khoa Huyễn

Chương 234

246 lượt đọc

2 ngày trước

Bạch Thủ Yêu Sư

Tiên Hiệp

Chương 498

14,700 lượt đọc

4 tháng trước

Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 2035

104,358 lượt đọc

7 tháng trước

Tòng Hồng Nguyệt Khai Thủy

Khoa Huyễn

Chương 900

1,610 lượt đọc

8 tháng trước

Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu

Huyền Nghi

Chương 896

1,415 lượt đọc

8 tháng trước

Từ Hồng Nguyệt Bắt Đầu (Tòng Hồng Nguyệt Khai Thủy)

Khoa Huyễn

Chương 286

3,530 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1779

673,119 lượt đọc

1 năm trước

Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1805

4,008 lượt đọc

1 năm trước

Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1000

1,869 lượt đọc

1 năm trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 788

2,519 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Lược Thiên Ký - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 1779

3,457 lượt đọc

1 năm trước

Bạch Thủ Yêu Sư

Tiên Hiệp

Chương 491

1,355 lượt đọc

1 năm trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 7

1,539 lượt đọc

1 năm trước

Cửu Thiên

Tiên Hiệp

Chương 787

81,278 lượt đọc

1 năm trước

Lược Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1836

33,612 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 321

42,731 lượt đọc

1 năm trước

Ôn Tiên

Tiên Hiệp

Chương 341

8,751 lượt đọc

1 năm trước

Đại Kiếp Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1000

24,323 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT