Tác giả Hắc Nhãn Bạch Phát

4 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Toàn Cầu Tiến Hóa: Ngã Hữu Chúc Tính Diện Bản

Khoa Huyễn

Chương 448

134 lượt đọc

1 ngày trước

Hồng Hoang Chi Vu Tộc Đại Tôn

Tiên Hiệp

Chương 437

32 lượt đọc

2 tháng trước

Cái Thế Ma Quân

Tiên Hiệp

Chương 1138

2,917 lượt đọc

2 tháng trước

Chư Thiên Mạnh Nhất Đại Boss

Đồng Nhân

Chương 879

188 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT