Tác giả Hắc Huyền

13 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Mắt Trái Của Ta Có Yêu Khí

Tiên Hiệp

Chương 175

585 lượt đọc

1 năm trước

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1904

3,243 lượt đọc

1 năm trước

Sư Thúc Vô Địch

Tiên Hiệp

Chương 472

807 lượt đọc

1 năm trước

Vân Tiên Quân

Tiên Hiệp

Chương 404

812 lượt đọc

1 năm trước

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tiên Hiệp

Chương 950

32,747 lượt đọc

1 năm trước

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1902

12,591 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Nhất Ngôn Thông Thiên - Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 333

3,724 lượt đọc

2 năm trước

Cực Đấu Chư Thiên

Huyền Huyễn

Chương 165

4,181 lượt đọc

2 năm trước

Sư Thúc Vô Địch

Tiên Hiệp

Chương 475

5,416 lượt đọc

2 năm trước

Trùng Sinh Tiêu Dao Đạo

Tiên Hiệp

Chương 913

15,554 lượt đọc

2 năm trước

Cửu Thiên Tiên Sát

Tiên Hiệp

Chương 114

2,764 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo- Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 145

2,607 lượt đọc

2 năm trước

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Tiên Hiệp

Chương 286

3,873 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT