Tác giả Giang Hồ Tái Kiến

12 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Huyền Huyễn

Chương 2008

997,877 lượt đọc

1 năm trước

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Huyền Huyễn

Chương 2770

6,296 lượt đọc

1 năm trước

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

Huyền Huyễn

Chương 2008

8,907 lượt đọc

1 năm trước

Vũ Nghịch Cửu Thiên

Huyền Huyễn

Chương 1394

9,767 lượt đọc

1 năm trước

Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch (Ngã Đích Sư Tôn Siêu Vô Địch)

Huyền Huyễn

Chương 312

4,638 lượt đọc

1 năm trước

Long Hồn Chiến Đế

Huyền Huyễn

Chương 608

3,085 lượt đọc

1 năm trước

Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Huyền Huyễn

Chương 321

2,733 lượt đọc

1 năm trước

Ta Là Cường Nhị Đại

Huyền Huyễn

Chương 28

854 lượt đọc

1 năm trước

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Huyền Huyễn

Chương 2771

317,840 lượt đọc

1 năm trước

Ta Là Cường Nhị Đại

Huyền Huyễn

Chương 28

1,451 lượt đọc

2 năm trước

Ngã Thị Cường Nhị Đại

Huyền Huyễn

Chương 5

656 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Vạn Cổ Tối Cường Tông

Huyền Huyễn

Chương 100

3,861 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT