Tác giả Đả Nhãn

12 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tu Phục Sư (Chuyên Gia Sửa Chữa)

Đô Thị

Chương 424

425 lượt đọc

12 giờ trước

Tu Phục Sư

Đô Thị

Chương 424

828 lượt đọc

23 giờ trước

Tiên Cung

Tiên Hiệp

Chương 900

2,024 lượt đọc

2 tháng trước

Tiên Cung

Tiên Hiệp

Chương 2354

7,549 lượt đọc

9 tháng trước

Bảo Giám

Đô Thị

Chương 1184

16,197 lượt đọc

2 năm trước

Thần Tàng

Đô Thị

Chương 221

3,881 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thiên Tài Tướng Sư

Đô Thị

Chương 931

4,737 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Hoàng Kim Đồng (Siêu Cấp Hoàng Kim Đồng)

Đô Thị

Chương 1159

7,412 lượt đọc

2 năm trước

Tiên Cung

Tiên Hiệp • Tu Chân

Chương 8

1,010 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Bảo Giám - Sưu tầm

Đô Thị

Chương 24

815 lượt đọc

2 năm trước

Thiên Tài Tướng Sư

Đô Thị

Chương 533

8,756 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tiên Cung

Tiên Hiệp

Chương 8

613 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT