Tác giả Đả Nhãn

12 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tu Phục Sư (Chuyên Gia Sửa Chữa)

Đô Thị

Chương 532

698 lượt đọc

3 ngày trước

Tu Phục Sư

Đô Thị

Chương 489

1,123 lượt đọc

5 tháng trước

Tiên Cung

Tiên Hiệp

Chương 900

2,918 lượt đọc

5 tháng trước

Tiên Cung

Tiên Hiệp

Chương 2354

7,780 lượt đọc

1 năm trước

Bảo Giám

Đô Thị

Chương 1184

22,131 lượt đọc

2 năm trước

Thần Tàng

Đô Thị

Chương 221

5,696 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thiên Tài Tướng Sư

Đô Thị

Chương 931

5,675 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Hoàng Kim Đồng (Siêu Cấp Hoàng Kim Đồng)

Đô Thị

Chương 1159

8,212 lượt đọc

2 năm trước

Tiên Cung

Tiên Hiệp • Tu Chân

Chương 8

1,385 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Bảo Giám - Sưu tầm

Đô Thị

Chương 24

1,020 lượt đọc

2 năm trước

Thiên Tài Tướng Sư

Đô Thị

Chương 533

11,197 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tiên Cung

Tiên Hiệp

Chương 8

759 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT