Tác giả Dạ Hành Cẩu

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Nhất Thiết Tòng Ngã Tử Hậu Khai Thủy

Linh Dị

Chương 35

25 lượt đọc

1 tháng trước

Giá Bất Thị Quái Đàm

Linh Dị

Chương 378

221 lượt đọc

1 tháng trước

Đây Không Phải Là Quái Đàm

Huyền Nghi

Chương 454

57 lượt đọc

2 tháng trước

Toàn Bộ Bắt Đầu Sau Khi Ta Chết (Nhất Thiết Tòng Ngã Tử Hậu Khai Thủy)

Linh Dị

Chương 35

447 lượt đọc

1 năm trước

Truy Sát Tác Giả

Huyền Nghi

Chương 151

1,063 lượt đọc

1 năm trước

Truy Sát Tác Gia

Linh Dị

Chương 148

1,225 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Dụng Mộc Điêu Ký Lục Dị Thường

Linh Dị

Chương 420

7,518 lượt đọc

1 năm trước

Ta Dùng Mộc Điêu Ghi Lại Dị Thường

Huyền Nghi

Chương 421

847 lượt đọc

1 năm trước

Ta Có Thể Trở Về Không Chết

Huyền Nghi

Chương 500

334 lượt đọc

1 năm trước

Chàng Quỷ Hậu Ngã Năng Hồi Đương

Linh Dị

Chương 501

10,463 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT