Tác giả Cực Phẩm Đậu Nha

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Phu Nhân Để Cho Ta Canh Ba Chết (Phu Nhân Nhượng Ngã Tam Canh Tử)

Huyền Huyễn

Chương 424

299 lượt đọc

1 ngày trước

Ngã Gia Nương Tử Bất Thị Yêu

Huyền Huyễn

Chương 765

87 lượt đọc

3 tháng trước

Phu Nhân Để Cho Ta Canh Ba Chết

Tiên Hiệp

Chương 198

65 lượt đọc

5 tháng trước

Nhà Ta Nương Tử Không Phải Yêu

Huyền Huyễn

Chương 765

931 lượt đọc

5 tháng trước

Nhà Ta Nương Tử Không Phải Yêu

Huyền Huyễn

Chương 729

635 lượt đọc

1 năm trước

Tối Cường Thiếp Thân Hệ Thống

Đô Thị

Chương 2566

1,018 lượt đọc

1 năm trước

Ai Lĩnh Khen Thưởng Của Ta

Tiên Hiệp

Chương 287

367 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT