Tác giả Cổn Khai

19 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ẩn Bí Tử Giác (Bí Ẩn Góc Chết )

Khoa Huyễn

Chương 108

78 lượt đọc

9 giờ trước

Ngã Đích Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh

Huyền Huyễn

Chương 738

666 lượt đọc

3 tháng trước

Ngã Đích Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh (Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh Của Ta)

Huyền Huyễn

Chương 738

1,502 lượt đọc

3 tháng trước

Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh

Huyền Huyễn

Chương 686

5,073 lượt đọc

5 tháng trước

Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh (Ngã Đích Chúc Tính Tu Hành Nhân Sinh)

Huyền Huyễn

Chương 72

916 lượt đọc

1 năm trước

Cực Đạo Thiên Ma

Tiên Hiệp

Chương 1211

8,778 lượt đọc

1 năm trước

Thập Phương Võ Thánh

Huyền Huyễn

Chương 884

11,185 lượt đọc

1 năm trước

Thập Phương Võ Thánh

Huyền Huyễn

Chương 884

2,212 lượt đọc

1 năm trước

Cực Đạo Thiên Ma

Tiên Hiệp

Chương 1212

550 lượt đọc

1 năm trước

Triệu Hoán Ác Mộng

Huyền Huyễn

Chương 923

1,758 lượt đọc

1 năm trước

Vạn Thiên Chi Tâm

Huyền Huyễn

Chương 497

353 lượt đọc

1 năm trước

Thập Phương Vũ Thánh

Huyền Huyễn

Chương 10

709 lượt đọc

2 năm trước

Vạn Thiên Chi Tâm

Huyền Huyễn

Chương 497

6,230 lượt đọc

2 năm trước

Thần Bí Chi Lữ

Kỳ Huyễn

Chương 1186

6,057 lượt đọc

2 năm trước

Vu Sư Thế Giới

Huyền Huyễn

Chương 562

4,754 lượt đọc

2 năm trước

Vĩnh Hằng Kiếm Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1005

5,184 lượt đọc

2 năm trước

Triệu Hoán Mộng Yểm

Huyền Huyễn

Chương 923

36,447 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Cực Đạo Thiên Ma

Tiên Hiệp

Chương 20

1,591 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Vĩnh Hằng Kiếm Chủ

Huyền Huyễn

Chương 6

704 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT